ช่องทางการคืนสินค้า

ติดต่อเจ้าหน้าที่ผ่านทาง

  อีเมล์ : 495Bestsolution2024@gmail.com โทรศัพท์ : 0971095304

  ส่งสินค้ามายัง
  Best Pay Solution CO., LTD. บริษัท เบส เพย์ โซลูชั่น
  ที่อยู่ 36/180 หมู่ที่ 1 ตำบลระแหง อำเภอ ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 12140

  พร้อมแนบใบเสร็จที่มีหมายเลขคำสั่งซื้อ

  Scroll to Top